Unge kan også miste hørelse

27 februar 2018 Astrid Pedersen
Unge kan også miste hørelse

Som ung kan det være noget af en bet at miste hørelsen. Vi forbinder ofte høretab med ældre mennesker, og delvis tab af hørelse samt total døvhed er omgivet af et stigma – mennesker, som oplever høretab, føler sig isoleret og sat uden for sociale sammenhænge, simpelt hen fordi de mister evnen til at kommunikere med andre mennesker uden hele tiden at skulle bede dem om at tale højere eller artikulere tydeligere.

Høretab forekommer ikke kun hos ældre

For unge mennesker kan det være svært at erkende et høretab. Men høretab kan opstå som følge af andre ting end alderdom. Der findes flere forskellige sygdomme og syndromer, som kan give skader på hørelsen, og medføre høretab – også for unge mennesker. Dertil kommer det, man kalder ”støjfremkaldt høretab”, og dette er den hyppigste årsag til høretab hos yngre mennesker. Støjfremkaldt høretab kan opstå, når du udsætter dine ører for høje lyde eller støj flere timer om dagen. Fimrehårene i dit indre øre vil simpelt hen slides op – og de vokser ikke ud igen.

Når skaden er sket, er der ingen vej tilbage – har du først mistet en del af din hørelse, er den tabt for altid. Dette kan ske hvis du for eksempel hører meget høj musik i dine hovedtelefoner på daglig basis uden at give ørerne en pause undervejs. Eller hvis du arbejder i et støjende miljø, hvor dine ører konstant er udsat for høje lyde – enten fra andre mennesker eller fra maskineri, apparatur, eller højlydt trafik. Som pædagog eller pædagogmedhjælper skal du være opmærksom på lydniveauet i den institution, hvor du arbejder. Skrigende børn dagen lang er heller ikke opskriften på en sund hørelse.

Få et moderne høreapparat, baseret på højteknologi

Selv om din hørelse er tabt for evigt, kan du få noget af den igen ved hjælp af moderne teknologi. Nutidens høreapparater er ikke så klodsede og uhandy som de gammeldags apparater, du måske kender fra dine bedsteforældre. Du kan læse mere om høreapparater på Din Hørelse

Flere nyheder